เครื่องดื่มของซาตานแก้วนี้ ช่างเลิศรส น่าเสียดายที่จะยอมให้พวกนอกศาสนาเท่านั้น มีโอกาสลิ้มรสแต่เพียงผู้เดียว เราควรจะล้างบาป และทำให้มันเป็นเครื่องดื่มของคริสเตียน” พระสันตะปาปา Clement ที่ 7 ซึ่งสิ้นพระชนม์ในปี 1605 ตรัส หลังจากที่ลองดื่มกาแฟ ที่บาทหลวงนำมาให้ชิม เพื่อให้พระองค์มีพระบัญชาให้กาแฟ เป็นเครื่องดื่มต้องห้าม เพราะกาแฟมีถิ่นกำเนิดในดินแดนที่นับถือศาสนาอิสลาม และได้รับการเผยแพร่โดยพวกมุสลิม เป็นเครื่องดื่มที่ถูกตั้งข้อหาว่า นำมาซึ่งความไม่สงบในสังคม ชักนำให้คนไปมั่วสุม แสวงหาความสุขทางโลกในร้านกาแฟ

Advertisements