ในการเริ่มต้นเป็นผู้ประกอบการธุรกิจร้านกาแฟนั้น คุณต้องมีหัวใจเป็นผู้ประกอบการ รู้เขา(ลูกค้า) รู้เรา(รู้ตัวเองดี) ความสำเร็จของการทำร้านกาแฟขึ้นอยู่กับฝีมือการบริหารจัดการของเจ้าของร้าน ฝีมือการทำให้จริงและทำให้ถึงแก่นของธุรกิจ ปัญหาและอุปสรรคต่างๆจะเป็นตัวพิสูจน์ถึงความตั้งใจจริง การทำจริงของคุณ ความสำเร็จไม่สามารถต้านทานกับความมุ่งมั่นและความตั้งใจจริงของคุณ จงรู้ให้จริงและทำให้จริง ความสำเร็จพร้อมรอคุณอยู่เสมอ
หรือวิ่งไปหาความสำเร็จนั้น ซึ่งไม่ได้อยู่ไกลตัวหรืออยู่ในที่ลึกลับซับซ้อนแต่ประการใด    ความสำเร็จจากการทำธุรกิจร้านกาแฟสดอยู่จุดใด? สิ่งที่บ่งบอกถึงความสำเร็จในการประกอบธุรกิจร้านกาแฟสดนั้นมีอยู่ด้วยกันหลายจุด แต่จุดที่สำคัญหลักๆมีดังนี้   1 ) มีลูกค้ามาสนับสนุนซื้อสินค้าที่ร้านจำนวนมากในแต่ละวันที่เปิดร้าน และลูกค้าเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา   2 ) มีลูกค้ามาซื้อสินค้าอย่างต่อเนื่อง และมีลูกค้าประจำจำนวนมาก ที่กลับมาซื้อสินค้าอีกในแต่ละวัน   3 ) รสชาดของกาแฟและเมนูประกอบอื่นๆมีความอร่อยคงเส้นคงวา   4 ) มีการบอกต่อปากต่อปากจากลูกค้าที่เข้ามาซื้อสินค้าที่ร้าน   5 ) ลูกค้าชื่นชมและประทับใจในสินค้าและบริการจากร้านอย่างต่อเนื่อง

Advertisements